Online tools voor tussenpersonen
Woningtaxatie, notarisservice, bouwkeuringen, energielabels, aan- en verkoopbegeleiding...

Inloggen

Onze diensten

Wij ondersteunen de tussenpersonen in de financiële dienstverlening, met name de hypotheekadviseurs met een aantal diensten.

Onze kenmerken:

Heeft u als intermediair interesse in een aansluiting bij Support4TP, vul dan ons aanmeldingsformulier in of neem eerst telefonisch contact met ons op via info@support4tp.nl of 088-4303070.

Overzicht diensten

Hieronder vindt u een overzicht van de door ons aangeboden diensten en onze werkwijze bij bemiddeling in deze diensten.

Woning taxatie

Netwerk Ca. 300 taxateurs; landelijk dekkend netwerk.
Kwaliteit NWWI taxateurs dus altijd acceptatie.
Tarief

€ 400,- all-in (btw, kadaster, standaard leges).

excl. eventuele kosten voor aanvullende milieu-informatie (bodemonderzoek, schoongrondverklaring).

Lees meer

Bouwkundige keuringen

Netwerk Ca. 20 gecertificeerde bouwkundige inspecteurs; landelijk dekkend netwerk.
Kwaliteit SO-9001 en BRL-9500 gecertificeerd.
Tarief

€ 359,- incl. btw.

  • tarief is van toepassing voor woningen tot 800 m³.
  • meerprijs elke volgende 100 m³ is € 35,- incl. btw.
Lees meer

Energielabels

Netwerk Ca. 100 gecertificeerde inspecteurs; landelijk dekkend netwerk.
Kwaliteit SO-9001 en BRL-9500 gecertificeerd.
Tarief

€ 190,- incl. btw.

  • tarief is van toepassing voor woningen tot 800 m³.
  • meerprijs elke volgende 100 m³ is € 35,- incl. btw.
Lees meer

Notarisservice

Netwerk Ca. 20 notariskantoren in diverse plaatsen in Nederland.
Kwaliteit Aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Tarief

Hypotheekakte + transportakte: € 1.295,- all-in (btw, kadaster, recherche, etc.).

Losse hypotheekakte € 660,- all-in (btw, kadaster, recherche, royement, doorhaling, etc.).

  • combinatie met een samenlevingscontract € 275,- incl. btw extra.
  • uitgaande van de recherchekosten bij 1 kadastraal perceel.
  • tarieven op basis van een standaard situatie.
  • afrekening van het totale "all-in" bedrag geschiedt via 2 facturen (notaris & Almexx).
Lees meer

Aankoopbegeleiding

Netwerk Ca. 100 erkende aankoopmakelaars; landelijk dekkend netwerk.
Kwaliteit Lid van NVM, VBO, of VastgoedPRO en altijd aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken
Tarief € 1.250,- incl. btw.
Lees meer

Verkoopbegeleiding

Netwerk Ca. 40 NVM makelaars in diverse plaatsen in Nederland.
Kwaliteit Alleen NVM makelaars
Tarief € 3.250, - incl. btw.
Lees meer